Classificacions empresarials

Office Workshop disposa de les següents classificacions empresarials corresponents per a optar a concursos públics, tant a nivell autonòmic com estatal:

- Ministerio de Hacienda: M-05-C i V-01-B.

- Departament d'Economia i Coneixement: L-1-C (Serveis auxiliars per treballs administratius d'arxius i similars); L-3-A (Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs); M-5-C (Serveis de biblioteca, arxius i museus); V-1-C (Captura d'informació per mitjans electrònics i telemàtics); V-2-C (Serveis de desenvolupament i manteniment de programes d'ordinador).

Classificacions empresarials

Seguir a OWorkshop en Twitter  Delicious