Office Workshop és membre institucional del COBDC

Establim noves sinèrgies amb el Col·legi

Des del juny de 2010, Office Workshop és membre institucional del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

D'aquesta manera, s'estableixen noves sinèrgies entre el Col·legi i l'empresa.

Visiteu el web del COBDC aquí.

COBDC