Office Workshop obté classificacions per la Junta de Classificació Empresarial estatal

 

La classificació empresarial reflecteix la capacitat d'OW per contractar amb l'administració de serveis de biblioteca i serveis de captura d'informació.

Barcelona, abril de 2011 - La Junta de Classificació Empresarial del Ministeri d'Hisenda ha classificat Office Workshop (OW) com a empresa en els següents grups:

  • M-05-C (Serveis de biblioteca, arxius i museus)
  • V-01-B (Serveis de captura d'informació per mitjans electrònics i telemàtics)

La classificació és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació en els contractes administratius d'Obres i de Serveis. La classificació administrativa reflecteix la solvència econòmica, financera, tècnica i professional de la persona, física o jurídica, que l'obté.

Aquesta classificació determina el tipus i categoria d'obra, serveis i/o treballs que l'empresa pot dur a terme amb totes les garanties. El fet d'estar en possessió d'una classificació exigida en determinats contractes avala la capacitat de tal empresa. La manca de classificació impedeix a l'empresa en qüestió poder contractar amb l'administració.

L'obtenció d'aquesta classificació per a una empresa li pressuposa serietat i solvència, a la vegada que representa una possible ampliació de la seva cartera de clients, en poder optar a concursos públics.

Imagen de noticia