ZMOT, una nova estratègia de màrqueting

A la velocitat que evolucionen les xarxes socials i per tant, les costums dels usuaris, es necessita un gran esforç tant dels professionals del màrqueting online, com de les empreses que aposten per ells per tal d'estar en la millor posició possible.

ZMOT és una nova eina que serà imprescindible dominar si es vol tenir èxit en les campanyes online. ZMOT se centra en la psicologia de les compres a l'era de la informació. El màrqueting tradicional, per així descriure'l, es basa en tres etapes:

  • Estímul: la publicitat fomenta la necessitat en el consumidor
  • Prestatge: primer moment de la veritat, quan el consumidor es troba davant l'aparador i escull la marca que comprarà
  • Experiència: segon moment de la veritat, quan el producte s'usa a casa

Avui en dia, les costums dels consumidors han canviat amb l'existència de les  xarxes socials, i més amb la proliferació dels smartphones. El consumidor ocupa part del seu temps en informar-se a través de la xarxa, abans de desplaçar-se fins l'aparador per decidir la seva compra. Aquest comportament és justament el que Jim Lecinski anomena ZMOT en el seu llibre: ZMOT, Win the Zero Moment of Truth. És el nou moment de la veritat en el qual el client potencial entra a la xarxa en busca de comentaris, descripcions, valoracions, llocs de comparació, etc.

Aquesta nova etapa se situa immediatament després de l'estímul. Si ens fixem en els nostres propis comportaments a l'hora de decidir una compra, comprovarem els nostres hàbits que hem adquirit a l'hora de comprar: ens informem, llegim els ratis i els comentaris, i fins i tot opinem sobre el producte o servei.

Les empreses han de posar-se al dia i adaptar-se als usos i costums canviants dels consumidors, i és per aquest motiu necessiten obligatòriament ser presents en aquesta etapa, escoltar el que allà es diu i establir un diàleg amb el consumidor. Això no només serveix per guanyar aquest nou moment de zero de veritat, també serveix per rebre un feedback directe dels consumidors que ajudi a millorar el producte.

Els equips de màrqueting de les petites i mitjanes empreses no sempre tenen el temps i el personal per dedicar a formar-se en ZMOT, i així establir l'estratègia i gestionar les accions. Per això, és convenient recolzar-se en proveïdors de contingut. Aquests poden ser de gran ajuda. No només és imprescindible saber on són els consumidors, també s'ha de saber arribar a ells.

Jordi Castanyer

Imagen de noticia