Novetats

La Junta Consultiva atorga classificacions empresarials a Office Workshop

 

L'empresa acredita així la seva capacitat per ser adjudicatària en contractes de serveis definits segons les...

Imagen de noticia

Office Workshop es vincula al CBUC

Office Workshop, empresa especialitzada en gestió de la informació i documentació, ha estat reconeguda pel CBUC per dur a terme tasques de reconversió i catalogació per les biblioteques...

CBUC

Office Workshop és membre institucional del COBDC

Establim noves sinèrgies amb el Col·legi

COBDC